Σ.Φ.Ρ. - Μαρία Περπερίδου - Εστιάζοντας στην Ελλάδα

Μικρό απόσπασμα της εκδήλωσης υπάρχει στο πρώτο βίντεο στη διεύθυνση :
http://timelinealex.blogspot.gr/2015/03/blog-post_14.html
από 03:57 έως 06:47