Πολιτιστική Κίνηση Ν. Ροδόπης 2017 - 2018

- Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 Ώρα 8.00 - 9.30 μ.μ. 
Ομάδα Παραδοσιακών Κρουστών - Εναρκτήριο Μάθημα 
Διδάσκει ο Χρήστος Ναλμπάντης (6936196903). 
Υπεύθυνη από το Δ.Σ. Ειρήνη Αραμπατζή (6945459372)
Σημείωση : Νέες εγγραφές μπορούν να γίνουν έως τις 15 Οκτωβρίου 2017