Σ.Φ.Ρ. - Ηδυσμένω λόγω.....

Μικρό απόσπασμα της εκδήλωσης υπάρχει στο πρώτο βίντεο στη διεύθυνση :
http://timelinealex.blogspot.gr/2015/03/blog-post_14.html
από 00:00 έως 03:56