Π.Κ.Ρ. - Εκδηλώσεις 2008 - 2012
Σε μία συγκεντρωτική αφίσα και σε ένα 10λεπτο βίντεο υψηλής ευκρίνειας παρουσιάζονται οι εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Κίνησης Ν. Ροδόπης, που πραγματοποιήθηκαν από το 2008 έως και το 2012 :