Αφιέρωμα στο Νίκο Καββαδία

Εισήγηση : Δώρα Κάσσα Παπαδοπούλου

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Η προσέγγιση της προσωπικότητας και του έργου ενός Λογοτέχνη είναι γινόμενο πολλών παραγόντων, άλλοτε σταθμισμένων και αντικειμενικών, εφόσον βασίζονται σε τεκμήρια, και άλλοτε αστάθμητων και φευγαλέων, γιατί έχουν να κάνουν με τη βιοψυχική ιδιαιτερότητα του δημιουργού και με το γοητευτικό άγγιγμα της τέχνης.
Έτσι, όσοι ασχοληθήκαμε με το αφιέρωμα στο Νίκο Καββαδία (1910 – 1975) και στα 100 χρόνια από τη γέννησή του αποφασίσαμε να επιχειρήσουμε μια πολυεπίπεδη – ας μου επιτραπεί ο όρος – παρουσίαση, που αποτελείται από 4 διακριτά μέρη: