Πέτρος Μάρκαρης - "Ληξιπρόθεσμα Δάνεια"

Φωτογραφίες από την εκδήλωση της 16ης Φεβρουαρίου 2011 :