Σ.Φ.Ρ. - Μιχάλης Γκανάς - Βιβλιοπαρουσίαση

Εισήγηση : Δώρα Κάσσα Παπαδοπούλου

Αγαπητοί φίλοι, 
μέλη της άτυπης αλλά εξαιρετικά δυνατής ομάδας των Αναγνωστών,
Η δική μου σύντομη εισήγηση εστιάζει στην ανθολογημένη ποίηση του Μιχάλη Γκανά στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Λυκείου και Γυμνασίου.

Σας καταθέτω πρώτα λίγα πληροφοριακά στοιχεία.
Η ποίηση του Μιχάλη Γκανά εντάχθηκε στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Λυκείου το 2.000, όταν η συγγραφική ομάδα των βιβλίων, αποτελούμενη από τους : Γρηγοριάδη, Καρβέλη, Μηλιώνη, Μπαλάσκα, Παγανό, Παπακώστα,
αναδιέταξε την ύλη τους, ακολουθώντας την Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας μας. Έτσι, στο τρίτο τεύχος, που περιέχει Κείμενα της Μεταπολεμικής και Σύγχρονης Λογοτεχνίας και διδάσκεται στην Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου ως μάθημα Γενικής Παιδείας, στη σελίδα 124 βρίσκουμε το ποίημα «Το σκυλί», από τη Συλλογή «Μαύρα Λιθάρια» (1980) του Μιχάλη Γκανά.