Αντώνης…Έλλην πολίτης 2019

Ο Αντώνης

Με τον Αντώνη δεν μπορώ να πω ότι ταιριάζαμε ακριβώς ως χαρακτήρες. Και μόνο που ήταν ΠΑΟΚ κι εγώ Παναθηναϊκός έφτανε και περίσσευε. Είχαμε όμως πολλά άλλα κοινά ενδιαφέροντα και γενικά τα βρίσκαμε. Ήταν πολύ καλός μαθητής και συμμαθητής μου σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Χαθήκαμε, όταν μετακόμισαν οικογενειακώς, για να ξαναβρεθούμε ύστερα από χρόνια στην Αθήνα. Εκείνος ήταν ήδη στο τελευταίο έτος των σπουδών του στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, ενώ εγώ στο δεύτερο έτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.