Σ.Φ.Ρ. - Αφιέρωμα στα 30 χρόνια


Προλογικό σημείωμα : Δώρα Κάσσα Παπαδοπούλου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κάθε συλλογική προσπάθεια θέλει όραμα και ομάδα , για να ευοδωθεί.

Όραμα και στόχος του Συνδέσμου Φιλολόγων Ροδόπης, όπως και της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, είναι να στηρίζει με επιμορφωτικά σεμινάρια το έργο του φιλολόγου, δηλαδή την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και των ανθρωπιστικών μαθημάτων και μέσω αυτών την καλλιέργεια της ελεύθερης κριτικής σκέψης, που είναι η πεμπτουσία του ανθρώπου.

Σ.Φ.Ρ. - Σύνδεσμος Φιλολόγων ΡοδόπηςΣυνοπτικό ψηφιακό ημερολόγιο με όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου Φιλολόγων Ροδόπης από το 2000 έως και το 2012, όπως προέκυψε ως περίληψη αυτού που προβλήθηκε στην εκδήλωση "Αφιέρωμα στα 30 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου Φιλολόγων Ροδόπης (1983-2013)".