Σ.Φ.Ρ. - Μάνος Στεφανίδης - "Ο λόγος της εικόνας από το Γύζη στον Παρθένη και από τον Τσαρούχη στον Κανιάρη"