Ο ΚΤΣ-2016 και η υπόσχεση

Ήταν ο τελευταίος μήνας του 2014 και ο πρώτος του 2015. Στο μεσοδιάστημα είχα ολοκληρώσει επιτυχώς τη σχέση μου με το Δημόσιο μετά από τη συμπλήρωση 35 χρόνων ευδόκιμης υπηρεσίας, όπως είθισται να λέγεται. 
Το κλίμα των ημερών ήταν εορταστικό, χαρούμενο. Είχα υποβάλει τα τελευταία μου υπομνήματα, είχα τιμηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τη συνολική θητεία μου στο Δημόσιο και είχε δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για την αναθεώρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΚΤΣ-97). Επίσης, είχα την αίσθηση, αν όχι την πεποίθηση, ότι η Διοίκηση όχι μόνο θα κάλυπτε την οριστική απουσία μου από την υπηρεσία (όχι τόσο ως θέση αλλά ως ειδικότητα), ενώ παράλληλα θα ενίσχυε την ελλιπέστατη στελέχωσή της και θα δρομολογούσε εκ του ασφαλούς τη διαπίστευσή της στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). 
Εκτός από όλα τα παραπάνω, οι βουλευτικές εκλογές έδιναν μια κάποια νότα αισιοδοξίας ότι κάτι καλύτερο ή έστω πιο τίμιο αριστερό έρχεται για την Ελλάδα και κάπως έτσι έδωσα μια διπλή υπόσχεση :

α. Θα συνέχιζα να υποστηρίζω στον ελεύθερο χρόνο μου την τελευταία μου υπηρεσία, το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, και 
β. Θα επανασχεδίαζα, με βάση τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), όλα τα έγγραφα (αιτήσεις, απαντήσεις, κριτήρια συμμορφώσεως ελέγχων - επανελέγχων, μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων κ.λπ.), με τρόπο ώστε να συνεχίσει το Τμήμα να λειτουργεί - στον Τομέα Σκυροδέματος - στα υψηλά επίπεδα που λειτουργούσε με τον ΚΤΣ-97.

Υπηρεσιακά, δεν θυμάμαι να αθέτησα ούτε μία από τις υποσχέσεις μου. Αυτό ήταν διαχρονικά εύκολο, γιατί ουδέποτε είχα ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική και ως εκ τούτου ουδέποτε υπήρξα πολιτικό πρόσωπο. 
Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση και χωρίς περιστροφές ομολογώ ότι κατάφερα να κρατήσω μόνο το πρώτο σκέλος της υπόσχεσης και αυτό όταν, όποτε και όσο μου ζητήθηκε. 
Το δεύτερο σκέλος, μετά από μια δεύτερη ανάγνωση του ΚΤΣ-2016 και άλλες στενάχωρες σκέψεις, αποφάσισα συνειδητά να το αθετήσω.

Πριν εξηγήσω την απόφασή μου, θα σας δώσω το περίγραμμα των αρμοδιοτήτων της τελευταίας χρονικά υπηρεσίας μου. Αυτό είναι απαραίτητο, για να γίνουν κατανοητά - ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν επαφή με τη συγκεκριμένη υπηρεσία - όλα όσα θα περιγράψω στη συνέχεια :  

Σύμφωνα με το Π.Δ. 142/23-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 235/Α/27-12-2010) το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης έχει έδρα την Κομοτηνή και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 
Καλύπτει γεωγραφικά τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης και Δράμας και έχει αρμοδιότητες ιδίως για την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της καταλληλόλητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών, την παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών. 
Στο Τμήμα υπάγεται το Γραφείο Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Καβάλας με τις ίδιες ως άνω αρμοδιότητες, που έχει έδρα την Καβάλα και καλύπτει γεωγραφικά την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.  

Μετά, λοιπόν, από την αναγκαία αυτή παρένθεση συνεχίζω :
Το 1999 τοποθετήθηκα Προϊστάμενος στο τότε Τμήμα Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μεταφέροντας από την προηγούμενη υπηρεσία μου (Δ.Ε.Κ.Ε.) και μεγάλα έργα από τον Βόρειο Έβρο, με την υποχρέωση της επίβλεψής τους μέχρι την πλήρη ολοκλήρωσή τους. Συνέχισα ως το τέλος στο ίδιο Τμήμα, που μετεξελίχθηκε από το 2010 σε Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.Το 1999, λοιπόν, έχοντας ως εφόδιο την 20ετή μέχρι τότε εμπειρία μου στα δημόσια έργα αλλά και τις συγκλονιστικές εικόνες που κράτησα από την παρουσία μου στην Αθήνα για την καταγραφή των ζημιών, αμέσως μετά από τον καταστροφικό σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, συνειδητοποίησα πλήρως ότι κλήθηκα να υπηρετήσω μια υπηρεσία εξαιρετικά κομβική για την ασφάλεια των πολιτών και την εθνική μας οικονομία. Λίγο νωρίτερα, η Πολιτεία, με μια πράξη ενδεικτική των προθέσεών της, είχε υποβαθμίσει την υπηρεσία από Διεύθυνση σε Τμήμα και με την ένταξή της στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. ουσιαστικά την απομάκρυνε από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Λίγο αργότερα, οι πολιτικοί μας μπροστά σε κατεστραμμένα σπίτια και χαμένες ψυχές (145 νεκροί, 2.000 τραυματίες και 50.000 άστεγοι) έδιναν τις δικές τους συνηθισμένες υποσχέσεις για τη λήψη μέτρων.

Έστω και ως Τμήμα, οι εργαστηριακές υποδομές, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας της νέας μου υπηρεσίας ήταν ήδη σε πολύ καλό επίπεδο. Είχα την καλή τύχη να συνεργαστώ στην αρχή με την πολύ έμπειρη Προϊσταμένη του Εργαστηρίου Καβάλας, την κ. Πηνελόπη Φέσσα, Χημικό Μηχανικό και στη συνέχεια με τον εξίσου έμπειρο και πολύ συνεργάσιμο αναπληρωτή της, τον κ. Γιώργο Λεοντιάδη, Γεωλόγο.
Η πρώτη μου μέριμνα ήταν να διατηρήσω την υπηρεσία στο επίπεδο που τη βρήκα και ύστερα να αγωνιστώ για την αναβάθμισή της παρά τα όποια προβλήματα. Τα μεγαλύτερα από αυτά ήταν ο σταδιακός περιορισμός των απαραίτητων πιστώσεων για τη συντήρηση των εργαστηριακών υποδομών και η δραματική μείωση του προσωπικού της. Ήταν η περίοδος που έφευγαν αρκετοί με σύνταξη και η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. όχι μόνο δεν τους αναπλήρωνε αλλά αποσπούσε και τους καλύτερους υπαλλήλους για τις άλλες υπηρεσίες της. Αυτό συνεχίστηκε με συνέπεια σε όλα τα επόμενα χρόνια. Οριακά η υπηρεσία δεν πέτυχε τη διαπίστευσή της στο Ε.Σ.Υ.Δ., λόγω της έλλειψης προσωπικού. Αν ενοχλήθηκε η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. με την εξέλιξη αυτή; Καθόλου. 

Ως προς όλα τα υπόλοιπα, πάντως, η προσπάθεια έγινε και με το παραπάνω. Άλλαξαν όλα τα έγγραφα των αιτήσεων και των απαντήσεων, διορθώθηκαν τα όποια λάθη στις μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτικών, επανασχεδιάστηκαν τα κριτήρια συμμορφώσεως ελέγχων - επανελέγχων στον Τομέα Σκυροδέματος, διατέθηκαν σε ιδιώτες και υπηρεσίες εργαλεία υπολογισμού των εργαστηριακών ελέγχων και τους δόθηκε η δυνατότητα για λόγους πλήρους διαφάνειας να παρευρίσκονται στις δοκιμές μέχρι την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων. Επίσης, οι έλεγχοι - με τη σύσταση κάθε χρόνο των Επιτροπών σύμφωνα με την Δ14/43309/05-03-01 (Φ.Ε.Κ. 332/Β/28-03-01) Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - επεκτάθηκαν με ικανοποιητικά αποτελέσματα και στις μονάδες σκυροδέματος και χάλυβα. 

Όλα τα παραπάνω "περνούσαν" μέσα από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας, είτε όταν αυτή ανήκε στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., είτε αργότερα, από τα μέσα του 2011, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο, εφόσον σχεδιάστηκε και λειτούργησε από εμένα). Η ιστοσελίδα αυτή δεν υπάρχει πια στο διαδίκτυο, αλλά συνεχίζει να υφίσταται σε μια πιο συνεπτυγμένη μορφή (χωρίς βέβαια την επικαιροποίηση με τον ΚΤΣ-2016) στο προσωπικό μου blog, εδώ.   

Θα αποφύγω συνειδητά να αναφερθώ περισσότερο στην αντιμετώπιση που είχε η υπηρεσία όσο ανήκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

Όταν εντάχθηκε, ωστόσο, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, τα πράγματα πήγαν σαφώς προς το καλύτερο, γιατί είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον Γενικό Γραμματέα της κ. Αθανάσιο Καρούντζο, έναν άνθρωπο - τον μοναδικό  στην 35ετή θητεία μου - με όραμα σχετικά με την αναβάθμιση των υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου των δημοσίων έργων. Ως εκ τούτου, άκουσε προσεκτικά τα προβλήματά μας, τα κατανόησε αμέσως, στοιχήθηκε μαζί μας και συγκρούστηκε σε κάθε επίπεδο με τα ξεκάθαρα για μας, αλλά με ερμηνείες κατά το δοκούν από άλλους, θέματα των αρμοδιοτήτων μας. Και το σπουδαιότερο; Ουδέποτε υπήρξε μικροκομματικά παρεμβατικός στο έργο μας ως εξαίρεση του κανόνα σε σχέση με όλα τα προηγούμενα υπηρεσιακά μου περιβάλλοντα.


Οι βουλευτικές εκλογές του 2015 έφεραν στην εξουσία τη νέα κυβέρνηση. Ανάμεσα στις σκληρές διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και στον οίστρο της για μεταρρυθμίσεις δεν διατήρησε τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ το κείμενό μου, γιατί πιστεύω ότι αντιλαμβάνεστε το τέλος, όμως θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω : 

Η Διοίκηση, μέχρι και σήμερα, ουδέποτε κάλυψε την οριστική απουσία μου από την υπηρεσία (έστω ως ειδικότητα) και φυσικά ουδέποτε ενίσχυσε ουσιαστικά την ελλιπέστατη στελέχωσή της με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά αδύνατη όχι μόνον η διαπίστευσή της στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) αλλά και αυτή η ίδια η λειτουργία της. Σήμερα, έχει στην Κομοτηνή έναν Γεωλόγο και μία Διοικητική υπάλληλο, εξαιρετικοί στα καθήκοντά τους και οι δύο, αλλά δεν έχει Μηχανικούς, δεν έχει Εργατοτεχνικό προσωπικό και δεν έχει Οδηγό και υπηρεσιακό αυτοκίνητο για τις απαιτούμενες εκτός έδρας μετακινήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης και Δράμας. Στην Καβάλα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, καθώς έχει μία Χημικό Μηχανικό, έναν Εργάτη και έναν Οδηγό για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Θα σας παρακαλούσα να γυρίσετε λίγο πίσω στις αρμοδιότητες και να μου πείτε αν είναι δυνατόν η υπηρεσία στην Κομοτηνή (μαγική εικόνα) να υπηρετήσει τους σκοπούς της, να υποστηρίξει τις ελεγκτικές διαδικασίες, να θέσει υλοποιήσιμους στόχους και να εξυπηρετήσει τους ιδιώτες και τις υπηρεσίες Επίβλεψης. Δεν νομίζω ότι μπορούμε σοβαρά να συζητήσουμε επί αυτού. 
Είμαι πεπεισμένος ότι η εξαρχής ευαισθητοποιημένη στα θέματα του ποιοτικού ελέγχου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου κ. Χρυσάνθη Καριπίδου, Τοπογράφος Μηχανικός, έχει κάνει τα πάντα για την εξεύρεση λύσης. Ουδέποτε, όμως, στην υπηρεσία αυτή ήταν εύκολη η διαδικασία τοποθέτησης υπαλλήλων πρόθυμων να την υπηρετήσουν, γιατί χρόνο με τον χρόνο υποβαθμιζόταν με ευθύνη της Πολιτείας η στρατηγική της σημασία. Αντίθετα, ήταν πάντα συνοπτικές οι διαδικασίες της απόσπασης των καλών και εξειδικευμένων υπαλλήλων της προς τις άλλες υπηρεσίες.    

Θα μου πείτε, το μόνο πρόβλημα της πατρίδας μας είναι ο ελλιπής ή και ανύπαρκτος ποιοτικός έλεγχος των δημοσίων έργων; Εδώ στενάζουν τα λαϊκά στρώματα κάτω από ατελείωτα μέτρα, μειώνονται συνέχεια οι μισθοί, οι συντάξεις και τα επιδόματα, έχει διαλυθεί η κοινωνική πρόνοια, η δημόσια υγεία και η παιδεία, έχουν τσακιστεί τα εργασιακά δικαιώματα και η ανεργία καλπάζει. 
Και φυσικά θα έχετε δίκιο. Απλά, προσπαθώ να σας μεταφέρω τα κακώς κείμενα από τον τελευταίο εργασιακό χώρο μου, που τυχαίνει να γνωρίζω λίγο καλύτερα. 

Και θα τελειώσω με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016), που ήταν και η πιο πρόσφατη αφορμή για να γράψω το κείμενο αυτό.  
Ο ΚΤΣ-2016 είναι ένας πλήρης και σύγχρονος Κανονισμός. Έστω και με μεγάλη καθυστέρηση ήλθε να αντικαταστήσει επιτέλους έναν παρωχημένο Κανονισμό, όπως ήταν ο ΚΤΣ-97. 
Δεν υπάρχει περίπτωση να σχολιάσω εκ των υστέρων έναν νέο, έστω και ελαφρά χαοτικό ως προς την επιλογή των ελέγχων και των επανελέγχων, Κανονισμό, που : 
α. τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 31-3-2015, και 
β. οριστικοποιήθηκε μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων σχολίων από αρμόδια Επιτροπή συναδέλφων με τους οποίους κατά καιρούς συνεργάστηκα άριστα και ως εκ τούτου εκτιμώ απεριόριστα. 
Απλώς, πιστεύω ότι η εφαρμογή κάθε νέου Κανονισμού απαιτεί υπομονή και διαρκή επιμόρφωση, προκειμένου να εμπεδώσουν και να κωδικοποιήσουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές (υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου, υπηρεσίες επίβλεψης, εργολάβοι, μελετητές, τεχνικές εταιρείες κ.λπ.) τις προβλεπόμενες ελεγκτικές διαδικασίες. Και αυτό είναι σε θέση να το κάνουν με επάρκεια οι συνάδελφοί μου εργαστηριακοί στο Κ.Ε.Δ.Ε. αλλά και στα σωστά στελεχωμένα Κρατικά Εργαστήρια της Ελλάδας.

Από την άλλη πλευρά, η Πολιτεία, οφείλει να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με τις υπηρεσίες Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ως εξής :

- Να ενθαρρύνει, να υποδείξει και να χρηματοδοτήσει την αναβάθμιση των εργαστηριακών υποδομών τους.
- Να προχωρήσει τάχιστα στη στελέχωσή τους με όλες τις αναγκαίες ειδικότητες.
- Να τις αναβαθμίσει από Τμήματα σε Διευθύνσεις.
- Να κινήσει όλες τις διαδικασίες για τη διαπίστευσή τους στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και σταθερής ποιότητας. 
- Να περιφρουρήσει όλες τις νόμιμες αρμοδιότητές τους και να επανασχεδιάσει τη γεωγραφική κατανομή τους.
- Να τις εμπιστευθεί και να μην προσφεύγει σε αχρείαστες υπηρεσίες τύπου Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.)
- Να οριοθετήσει το πλαίσιο της συνεργασίας τους με τις υπηρεσίες Επίβλεψης των Δημοσίων Έργων. 
- Να φροντίσει αμέσως για την οργανική επανασύνδεσή τους με το Κ.Ε.Δ.Ε., προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία αντιμετώπιση των ελέγχων αλλά και η μεταφορά τεχνογνωσίας με την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης γύρω από τους νέους Κανονισμούς, τα Πρότυπα και τις Προδιαγραφές.

Σε διαφορετική περίπτωση η Πολιτεία - ενώ γνωρίζει καλά ότι μια από τις βασικότερες αιτίες των κακοτεχνιών είναι η έλλειψη ελέγχων ποιότητας τόσο των υλικών όσο και των κατασκευών - θα επιβεβαιώσει τη διαχρονική απουσία της από το πρόβλημα και θα εμφανιστεί στον αμέσως επόμενο καταστροφικό σεισμό, πράγμα το οποίο απεύχομαι, με ανούσιες δηλώσεις, συσκέψεις και λοιπές ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.  

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

....................................................................


Σχόλιο 

Εννοείται ότι δεν είναι μόνον το Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Α.Μ.Θ. σε τόσο δυσχερή θέση. Όλες οι υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν παρόμοια μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα από τη συστηματική εγκατάλειψη και υποβάθμισή τους. 
Η κατάσταση σε μία από αυτές τις υπηρεσίες περιγράφεται εύγλωττα στο κείμενο που ακολουθεί :

"Δυστυχώς η κατάσταση και στην υπηρεσία μου είναι απελπιστική παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα εργαστήριο με σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία σε ευρύ φάσμα ποιοτικών ελέγχων το οποίο όμως απώλεσε σταδιακά το 80% του εξειδικευμένου προσωπικού του την τελευταία επταετία λόγω συνταξιοδοτήσεων. Μετά την προ διετίας μετακίνηση του μοναδικού μηχανικού που είχαμε, έχω μείνει μόνη με τρεις ΔΕ Τεχνικούς και έναν οδηγό που απασχολείται παράλληλα και σε άλλες 2-3 υπηρεσίες. Όπως καταλαβαίνεις έχω επωμιστεί όλο τον όγκο της καθημερινής ρουτίνας σε όλα τα είδη των δοκιμών προσπαθώντας παράλληλα να διεκπεραιώσω διοικητικά και οργανωτικά θέματα, να μελετήσω και να ενημερωθώ προκειμένου προχωρήσω τις διαδικασίες επικαιροποίησης μεθόδων, εντύπων λόγω του ΚΤΣ 2016, ΕΤΕΠ που ανεστάλησαν και τώρα είναι σε αναθεώρηση κλπ. Φυσικά ούτε λόγος για χρηματοδότηση, διαπίστευση κλπ. Ας πούμε ότι αναπνέουμε με μηχανική υποστήριξη. Όπως ξέρεις καλά, κάθε εργαστήριο λειτουργεί ανεξάρτητα, αποσπασματικά και αυθαίρετα ανάλογα με το επίπεδο, την κατάρτιση και την καλή διάθεση του προϊσταμένου και των υπαλλήλων του. Η δε κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ΚΕΔΕ με θλίβει πραγματικά και είναι ενδεικτική των προθέσεων της πολιτείας. Η συνεργασία με τα εργαστήρια είναι ανύπαρκτη, το επίπεδο υιοθέτησης νέων προδιαγραφών δοκιμών είναι κάτω από ένα μέσο περιφερειακό εργαστήριο, και φυσικά ούτε λόγος να εκδώσει οδηγίες, να κάνει σεμινάρια κλπ.
Δεν ξέρω αν είναι άγνοια, αδιαφορία ή σκοπιμότητα τα αίτια της κατάστασης αποσύνθεσης των εργαστηρίων.  Όταν όμως πρόσφατα, στο πλαίσιο συζήτησης για τις προτάσεις αναθεώρησης του οργανογράμματος της ΑΔ, χρειάστηκε να αντικρούσω τα  εξωφρενικά επιχειρήματα  προϊσταμένου υπηρεσίας του φορέα μας, ότι δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης κρατικών εργαστηρίων  γιατί υπάρχουν ιδιωτικά και ότι όποιος δεν θέλει να δουλέψει πηγαίνει στα εργαστήρια, ένιωσα οργή και αδικία. Κατάλαβα όμως ότι οι αποφάσεις και ενέργειες τέτοιων ημιμαθών, απόλυτων και μεροληπτικών ανθρώπων συνέβαλαν ουσιαστικά στη σημερινή κατάσταση.
Σε αυτή τη νοσηρή και προοδευτικά επιδεινούμενη κατάσταση πλήρους απαξίωσης και εγκληματικής αδιαφορίας για τα εργαστήρια, είναι φυσικό να υπάρχει απογοήτευση με αποτέλεσμα να έχει χαθεί το κουράγιο ή η ελπίδα για αναστροφή της κατάστασης. Οι ελάχιστοι εναπομείναντες πιστεύω ότι δεν πρέπει επιτρέψουμε τη συνέχιση της εγκληματικής εγκατάλειψης των εργαστηρίων.  Δεν έχουμε όμως ούτε δυνατή φωνή, ούτε ηγεσία, ούτε μέσα και δυστυχώς ούτε συλλογικό όραμα και διάθεση.  Φοβάμαι ότι, αν  δεν υπάρξει πολιτική βούληση τώρα, από μια κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι πρεσβεύει τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος μέσω της ενίσχυσης των κρατικών δομών ελέγχων και μάλιστα στο νευραλγικό τομέα των δημοσίων έργων τόσο από άποψη οικονομίας όσο και ασφάλειας, θα είναι  το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου."

.......................................................................................


Η Υπηρεσιακή αντίδραση

Οι Προϊστάμενοι όλων των Τμημάτων και των Γραφείων Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, έχοντας εντοπίσει και καταγράψει πολύ πριν από την παραπάνω ανάρτησή μου τα προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών τους είχαν έτοιμο το σχετικό Υπόμνημά τους προς τα αρμόδια Υπουργεία. Και αυτό έχει ως εξής :

Ημερομηνία 03-07-2017


ΠΡΟΣ :

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο κ. Υπουργού
Σταδίου 27, Αθήνα 101 83

2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γραφείο κ. Υπουργού
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
15669, ΠαπάγοςΥ  Π  Ο  Μ  Ν  Η  Μ  Α


Για την αναβάθμιση και υποστήριξη των Τμημάτων και των Γραφείων Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Mε αφορμή την έναρξη ισχύος από 1-3-2013 και 2-4-2017 αντίστοιχα: 

α. Της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (Φ.Ε.Κ. 2221/Β/30-07-2012) "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα", και

β. Του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-2016 (Φ.Ε.Κ. 1561/Β/02-06-2016) όπως τροποποιήθηκε με την  Αριθμ. ΔΝΣγ/72602 /ΦΝ 429 (ΦΕΚ 4007/Β/14.12.2016), 
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

• Τα κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (πρώην Διευθύνσεις Π.Ε.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) με την εμπειρία, την τεχνογνωσία, την υλικοτεχνική υποδομή και τα εξειδικευμένα στελέχη τους προσφέρουν εδώ και δεκαετίες σημαντικό έργο αναφορικά με τον ποιοτικό έλεγχο στα δημόσια έργα. 

• Η λειτουργία τους βασίστηκε διαχρονικά στο οργανωτικό υπόβαθρο (προδιαγραφές, διαδικασίες, κοστολόγια, έντυπα, οδηγίες, εκπαίδευση κ.λπ.) που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της προ του 1997 υπαγωγής και σύνδεσής τους με την Δ/νση Κ.Ε.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

• Με την ένταξή τους από το 1997 στην τότε κρατική Περιφέρεια και από το 2011 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Τμήματα και Γραφεία Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Εργων) : 

- Αποκόπηκαν τυπικά και ουσιαστικά από την κεντρική εποπτεία του Κ.Ε.Δ.Ε.  

- Υποβαθμίστηκαν από Διευθύνσεις σε Τμήματα. 

- Χάθηκε σε κάθε επίπεδο τόσο η μεταξύ τους συνεργασία όσο και αυτή με το Κ.Ε.Δ.Ε.

- Μειώθηκε αισθητά η χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών τους. 

- Μηδενίσθηκε η υποστήριξή τους με τις απαραίτητες ερμηνευτικές εγκυκλίους και τα επιμορφωτικά σεμινάρια. 

- Με την εξέλιξη και προσαρμογή των νέων Προδιαγραφών και Κανονισμών βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση ως προς την απαιτούμενη ενιαία αντιμετώπιση στην εκτέλεση των δοκιμών και στην έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. 

- Έφυγαν με συνταξιοδότηση πολλοί εξειδικευμένοι υπάλληλοι χωρίς να αντικατασταθούν έγκαιρα και ορθολογικά με τις αντίστοιχες ειδικότητες. 

- Διαπιστώθηκαν μεγάλα προβλήματα ως προς τη γεωγραφική κατανομή τους με εντονότερα αυτά στη νησιωτική Ελλάδα.
   
- Δεν ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη διαπίστευσή τους στο Ε.ΣΥ.Δ. εκτός κάποιων εξαιρέσεων. 


Κατόπιν αυτών θεωρούμε απολύτως αναγκαία και εξαιρετικώς επείγουσα τη λήψη πρωτοβουλιών για τα ακόλουθα : 

- Την τεχνική υποστήριξη, την έκδοση οδηγιών και διευκρινήσεων και την επικαιροποίηση διαδικασιών, μεθόδων, εντύπων και κοστολογίων στο πλαίσιο των νέων προδιαγραφών (ΕΤΕΠ και ΚΤΣ-2016).

- Την επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες προδιαγραφές και μεθόδους δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων με βάση τα νέα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ στο πλαίσιο των ΕΤΕΠ και του ΚΤΣ-2016.

- Την ενιαία προμήθεια από τον ΕΛΟΤ όλων των απαιτούμενων Προτύπων ΕΝ πλήρως μεταφρασμένων. 

- Την επαρκή χρηματοδότηση για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, των εξόδων διαπίστευσης κ.λπ. μέσω του προϋπολογισμού των έργων με βάση το Άρθρο 70 του Ν. 4313/14 "Ρυθμίσεις Θεμάτων Μεταφορών, Επικοινωνιών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 261/Α/17-12-14).

- Την οργανική επανασύνδεση με τη Δ/νση Κ.Ε.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία ενός Δικτύου Εργαστηρίων με ενιαία αντιμετώπιση των εργαστηριακών δοκιμών και της έκδοσης αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των νέων Κανονισμών, Προτύπων και Προδιαγραφών. 

- Τη στελέχωση με όλες τις αναγκαίες ειδικότητες.

- Τη μετάταξη στα κρατικά Εργαστήρια όλων των εξειδικευμένων υπαλλήλων των υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου των Περιφερειών, που εκ του Νόμου δεν έχουν αρμοδιότητες εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών και έκδοσης αποτελεσμάτων.

- Την αναβάθμιση από Τμήματα και Γραφεία σε Διευθύνσεις και τον επανασχεδιασμό των αρμοδιοτήτων εκτός όλων των άλλων και με γεωγραφικά κριτήρια. 

- Την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών διαπίστευσης στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), για τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και σταθερής ποιότητας. 


Είμαστε στη διάθεσή σας, ώστε να συμβάλουμε σε όλες τις ενέργειες για την αποκατάσταση και ενδυνάμωση της συνεργασίας των Εργαστηρίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, την υποστήριξη και τη συνολική αναβάθμισή τους με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίησή της αξιόλογης υλικοτεχνικής υποδομής τους και του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού τους στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας των έργων.Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας

1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Αποκεντρωμένη Αττικής ΤΕΥ & ΠΔΕ Αττικής (Αθήνα) - 2109225888

2. ΖΕΠΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ
Αποκεντρωμένη Αιγαίου ΤΕΥ & ΠΔΕ Κεντρικού Αιγαίου (Σύρος) - 2281360257

3. ΚΑΛΟΔΗΜΙΔΗΣ ΠΑΡIΣ
Αποκεντρωμένη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΤΕΥ & ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Κομοτηνή) 2531025239

4. ΙΚΟΝΙΑΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
Αποκεντρωμένη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
ΓΕΥ & ΠΔΕ Καβάλας (Καβάλα) - 2510244995

5. ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
Αποκεντρωμένη Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
ΤΕΥ & ΠΔΕ Ηπείρου (Ιωάννινα) - 2651025682

6. ΣΟΥΡΑΒΛΑ ΑΝΝΑ
Αποκεντρωμένη Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
ΤΕΥ & ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) - 2461035734

7. ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Αποκεντρωμένη Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΕΥ & ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) - 2313309701

8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
Αποκεντρωμένη Κεντρικής Μακεδονίας
ΓΕΥ & ΠΔΕ Σερρών (Σέρρες) - 2321045223

9. ΦΛΕΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Αποκεντρωμένη Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
ΤΕΥ & ΠΔΕ Θεσσαλίας (Βόλος) - 2421083334

10. ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Αποκεντρωμένη Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
ΤΕΥ & ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) - 2231043500

11. ΜΑΡΤΙΝΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Αποκεντρωμένη Κρήτης ΤΕΥ & ΠΔΕ Κρήτης (Ηράκλειο) - 2810529266

12. ΒΕΡΕΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
Αποκεντρωμένη Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
ΤΕΥ & ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) - 2613623611

13. ΧΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣIΛΗΣ
Αποκεντρωμένη Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
ΤΕΥ & ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Τρίπολη) 2710241008

Το κείμενο αυτό συνυπογράφει και ο πρώην συνάδελφος (Προϊστάμενος του ΤΕΥ & ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) κ. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ο οποίος αν και συνταξιούχος αγωνιά για το μέλλον των εργαστηριών.

..........................................................................