Σ.Φ.Ρ. - Χριστίνα Κουλούρη - "Η διδασκαλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"