Π.Κ.Ρ. - Οι Ομάδες Παραδοσιακού Χορού

Οι δύο Ομάδες Παραδοσιακού Χορού (Αρχαρίων – Προχωρημένων) της Πολιτιστικής Κίνησης Ν. Ροδόπης ξεκίνησαν πριν από οκτώ χρόνια με σκοπό την επαφή μας με τις ρίζες του Λαϊκού μας Πολιτισμού αλλά και με μια μορφή γνήσιας ψυχαγωγίας.
Ήταν ιδέα του Γιώργου και της Βέτας Κυρέζογλου και αγκαλιάστηκε με θέρμη από το Γιώργο Μαυρίδη, ο οποίος έκτοτε είναι και ο Τεχνικά Υπεύθυνος των Ομάδων.
Εκτός από το Γιώργο Μαυρίδη, χορούς από τη Θράκη, τη Μικρά Ασία, τη Μακεδονία, τον Πόντο και από όλη την Ελλάδα δίδαξαν ο Γιάννης Κομπιτσελίδης και φοιτητές του Τ.Ε.Φ.Α.Α. που ασκούνται στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Δώρα Κάσσα Παπαδοπούλου
Γ.Γ. Πολιτιστικής Κίνησης Ν. Ροδόπης

Ακολουθούν φωτογραφίες και ένα κατατοπιστικό βίντεο :